TOP

Personvern

Oppdatert 8. mai 2018

 

1.                  GENERELT

 

1.1               Denne politikken om behandling av personopplysninger ("Persondatapolitikk") beskriver hvordan Illums Bolighus A/S ("Illums Bolighus", "oss", "vår", "vi") samler inn og behandler opplysninger om deg.

 

1.2               Persondatapolitikken gjelder for personopplysninger som du gir oss, eller som vi får via Illums Bolighus A/S sine hjemmesider, www.illumsbolighus.no, www.illumsbolighus.com ("Hjemmesiden").

1.3               Illums Bolighus er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Illums Bolighus kan skje via kontaktopplysninger oppført under pkt. 7.

 

2.                  HVILKE PERSONOPPLYSNINGER REGISTRERER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

 

2.1               Når du besøker hjemmesiden, registrerer vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av Hjemmesiden, f. eks. om hvilken type browser du bruker, hvilke søketermer du bruker på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon og informasjon om datamaskinen din.

 

2.1.1                 Formålet er å optimere brukeropplevelsen og Hjemmesidens funksjon, samt å foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre Hjemmesiden samt vise deg relevante tilbud.

 

2.1.2                Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

2.2               Når du legger en ordre på Hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du gir selv, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om IP-adressen du foretok bestillingen fra.

 

2.2.1                Formålet er at vi kan levere de produktene du har bestilt og i tillegg oppfylle vår avtale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, som f. eks. til bokføring og regnskap. Ved kjøp registreres IP-adressen med nevnte formål, og for å vareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

 

2.2.2               Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f


2.3               Når du melder deg inn i kundeklubben vår, blir du bedt om å opplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, samt hvilken Illums Bolighus-butikk du foretrekker å handle i. I tillegg registrerer vi i forbindelse med medlemskapet ditt i kundeklubben opplysninger om bruken av fordeler, konkurranser du deltar i m.m. Vi sammenligner disse opplysningene med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

 

2.3.1 Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt, levere deg de ytelsene og tilby deg fordelene som er forbundet med medlemskapet av kundeklubben, samt for å vareta vår interesse i å kunne sende nyhedsbrev og foreta målrettet markedsføring.

 


2.3.2


 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.


3.                  MOTTAGERE AV PERSONOPPLYSNINGER

 

3.1               Opplysninger om ditt navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker gis videre til PostNord, GLS eller eventuell annen transportør som står for leveringen av de kjøpte varene til deg. Ved kjøp av ikke lagerførte varer kan de nevnte opplysningene gis videre til produsenten eller selgeren av den gjeldende vare, som i så fall vil stå for leveransen.

 

3.2               Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av virksomheten vår og produkter. Disse virksomhetene er databehandlere under vår instruks, og de behandler data vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke benytte opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og de er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.

 

3.3               To av disse databehandlerene er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overførsel av opplysninger til USA er sikret gjennom data- behandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 

3.3.1                Kopi af Google LLC's sertifisering kan finnes her: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2               Kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.4               Illums Bolighus registrerer dessuten opplysninger om brukerens adferd via såkalte cookies – se avsnittet om Cookies på www.illumsbolighus.dk/om-os/cookies

 

 

4.                  DINE RETTIGHETER

 

4.1               Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlige, opplyse deg om rettighetene dine.


4.2               Innsiktsretten

 

4.2.1         Du har til enhver tid rett til å anmode oss om opplysninger om blant annet hvilke oplysninger vi har registrert om deg, om hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottagere av opplysninger der evt. måtte være, samt opplysning om fra hvor opplysningene stammer.

 

4.2.2         Du har rett til å få utlevert en kopi av de personoplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, kan du sende en skriftlig anmodning til online@illumsbolighus.dk. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

4.3               Retten til korrigering

 

4.3.1         Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å henvende deg skriftlig til oss, så opplysningene kan bli korrigert. Henvendelse om korrigeringer rettes til online@illumsbolighus.dk. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være.

 

4.3.2         Opplysninger vi har registrert i forbindelse med din innmelding i kundeklubben vår, har du selv mulighet til å korrigere via innlogging på din brukerprofil.

 

4.4               Retten til sletting

 

4.4.1         I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, f. eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f. eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser, eller for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

4.5               Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

 

4.5.1          Du har i noen tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset til å bestå kun av oppbevaring, f. eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

 

4.6               Retten til dataportabilitet

 

4.6.1         Du har i noen tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt til oss, utlevert i et strukturert, allminnelig brukt og maskinlesbart format, og rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

 

4.7               Retten til innsigelse

 

4.7.1          Du har til enhver tid rett til å komme med innsigelser til vår behandling av dine personopplysninger, med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen vi foretar for å kunne målrette vår direkte markedsføring.

 

4.7.2         Du har dessuten til enhver tid rett til, av personlige grunner, å gjøre innsigelse mot behandlingen vi foretar med dine personopplysninger på grunnlag av våre legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8               Retten til å tilbakekalle samtykke

 

4.8.1         Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket du har gitt oss til given behandling av personopplysninger, herunder til den profileringen som foretas av deg som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, kontakt oss jfr. pkt. 7.


4.9               Retten til å klage

 

4.9.1         Du har til enhver tid rett til å levere en klage over vår behandling av personopplysningene dine til Datatilsynet, postboks 8177 Dep., 0152 Oslo. Klagen kan blant annet sendes på mail postkasse@datatilsynet.no eller telefon +47 22 39 69 00.

 

5.                  SLETTING AV PERSONDATA

 

5.1               Registrerte opplysninger om din bruk av hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt hjemmesiden på ett år.

 

5.2               Registrerte opplysninger i forbindelse med gjennomførte kjøp på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet tre år etter utløpet av det kalenderåret du foretok kjøpet. Opplysninger kan dog lagres i lenger tid, hvis vi har et legitimt behov for lenger opbevaring, f. eks. hvis det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettskav, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylde lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år, til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

 

5.3                 Registrerte opplysninger i forbindelse med din innmelding i og under medlemskapet ditt i kundeklubben vår jfr. pkt. 2.3, vil bli slettet om du melder deg ut.6.                  SIKKERHET

 

6.1               Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske forholdsregler mot at personopplysninger uten hensikt eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt, forandres eller ødelegges, samt mot at de kommer i uvedkommendes hender eller misbrukes.

 

6.2               Det er kun medarbeidere med reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre deres arbeid som har adgang til disse.

 

7.                  KONTAKTOPPLYSNINGER

 

7.1               Illums Bolighus A/S er dataansvarlig for de persondata, som registreres via hjemmesiden.

 

7.2               Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til vår persondatapolitikk, eller ønsker du å bruke en eller flere av rettighetene dine beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

 

Illums Bolighus A/S Amagertorv 10

1160 København K Danmark

 

Tlf. nr.: 3314 1941

E-mail: online@illumsbolighus.dk

 

8.                  ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

 

8.1               Dersom vi foretar endringer i persondatapolitikken vår, vil du bli orientert om dette ved dit neste besøk på hjemmesiden.


8.2               Hvis du har meldt deg inn i kundeklubben vår, vil du bli orientert om endringene i politikken ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-mailadresse.

 

9.                  VERSJONER

 

9.1               Dette er versjon 1.1 av Illums Bolighus persondatapolitikk datert den 16. mai 2018.