TOP
Illums Bolighus Amagertorv

Illums Bolighus ble grunnlagt i 1925 under navnet BO. Bak etableringen sto den danske forretningsmannen Kaj Dessau, som i tillegg til sin forretningsteft hadde en stor estetisk sans. I samarbeid med Kaj Dessaus kunstneriske konsulent Brita Drewsen skapte han et konsept, som inntil da ikke var sett noe annet sted i verden. Deres usedvanlige fremsyn og kvalitetssans opp gjennom 1930-årene har siden hatt stor betydning for den statusen dansk boligkultur har oppnådd internasjonalt.

Etter at forretningen i 1941 ble overtatt av familiene Illum, Berg og Trock-Jansen, som også eide stormagasinet A.C. Illum A/S, ble stedet døpt om til Illums Bolighus A/S. I 1961 tegnet Arkitekt M.A.A. Kay Kørbing den nåværende bygningen, som med underspilt ekstravaganse fremstår som et stilrent og klassisk bygningsverk midt på travle Amagertorv. 

Illums Bolighus har ikke lengre noen form for tilknytning til stormagasinet Illum.

Eierskapet av Illums Bolighus ligger i dag hos en investeringsgruppe, med husets administrerende direktør Henrik Ypkendanz som hovedaksjonær. Etter hans tiltredelse som direktør i 2001, har huset opplevd en positiv omsetningsutvikling og en stigende lønnsomhet. Det er derfor med stor tilfredshet at Henrik Ypkendanz i dag står i spissen av det suksessfulle bolighuset. Illums Bolighus finnes nå også i Sverige, Norge og Tyskland.

Amagertorv facade

Amagertorv

I 1961 tegnet Arkitekt M.A.A. Kay Kørbing den nåværende bygningen, som med underspilt ekstravaganse fremstår som et stilrent og klassisk bygningsverk midt på travle Amagertorv.